Konkursy

Otwarty Konkurs Ofert Nr 2/2017 – Organizacja imprez sportowych na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego

 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
Uchwałą nr 48/1891/16

Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 grudnia 2016 r.

ogłosił otwarty konkurs ofert nr 2/2017
na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa
w 2017 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu

pod nazwą:

  1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty na realizację zadania elektronicznie za pomocą Generatora ofert oraz w wersji papierowej stanowiącej wydruk z Generatora zawierający zgodną sumę kontrolną

www.generatorofert2.kujawsko-pomorskie.pl

lub na http://ngo.kujawsko-pomorskie.pl

 w terminie do 12 stycznia 2017 r. do godz. 15.30

     na niżej podany adres:

 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Departament Promocji, Sportu i Turystyki

Plac Teatralny 2,  87-100 Toruń

lub osobiście w punkcie podawczo-kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego,

Biuro podawczo-kancelaryjne – parter

Plac Teatralny 2,  87-100 Toruń

O zachowaniu terminu decyduje łącznie: data oraz godzina złożenia oferty
w Generatorze ofert oraz data dostarczenia oferty do Urzędu Marszałkowskiego lub data stempla pocztowego (najpóźniej w dniu 12 stycznia 2017 r.).

Informacji udziela Departament Turystyki i Sportu:

Michał Rutkowski     –   tel. kom. 883 353 688