Konkursy

Ogłoszenie otwartego konkursy ofert nr 21/2017

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
uchwałą nr 5/164/17
ogłosił otwarty konkurs ofert nr 21/2017
na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu   Województwa
w 2017 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą:  „Realizacja programu powszechnej nauki pływania Umiem Pływać
w województwie kujawsko-pomorskim”

 

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem NOWEGO GENERATORA OFERT dostępnego na stronie www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl (w zakładce „Generator ofert 2017”). 
Termin składania ofert upływa z dniem 1 marca 2017 roku do godziny 15.30.
O zachowaniu terminu decyduje łącznie: data oraz godzina złożenia oferty w Generatorze ofert 2 oraz data dostarczenia oferty do Urzędu Marszałkowskiego lub data stempla pocztowego (najpóźniej w dniu 1 marca 2017 r.).

Informacji udziela Departament Sportu i Turystyki:

  • Arkadiusz Gołębiewski–   tel. kom. 668 031 258