Konkursy

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 22/2021

Uchwałą Nr 18/693/21 z dnia 13 maja 2021 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert nr 22/2021 na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego pn. „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu”.

 

Szczegóły Konkursu znajdują się w Regulaminie.

 

Informacji udziela Pani:

Kosiewicz-Wawrzonkowska Dominika
Kom. 883 359 308
d.kosiewicz@kujawsko-pomorskie.pl