Konkursy

Rozstrzygnięcie Konkursu Nr 19/2021

Uchwałą Nr 18/692/21 z dnia 13 maja 2021 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego  dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 19/2021 na wykonywanie zadań  publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2021 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pn. „Realizacja programu powszechnej nauki pływania Umiem Pływać  w województwie kujawsko-pomorskim”.