Konkursy

Ogłoszenie konkursu nr 23/2021

Uchwałą Nr 19/733/21 z dnia 18 maja 2021 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert nr 23/2021 na wykonywanie zadań pu­blicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2021 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pn. „Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki  w województwie kujawsko-pomorskim”.