Konkursy

Rozstrzygnięcie konkursu nr 21/2021

Uchwałą Nr 22/888/21 z dnia 9 czerwca 2021 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego  dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 21/2021 na wykonywanie zadań  publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2021 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pn. „Upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich w województwie kujawsko-pomorskim”