Konkursy

Oferta na zadanie: Wielka koszykarska Feta vol 7

Oferta złożona w trybie w art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. uproszczonym) na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania sportu i turystyki

 

Data złożenia: 07.06.2023 r.

 

Nazwa oferenta:  : Twarde Pierniki Spółka Akcyjna

 

Nazwa zadania Wielka koszykarska Feta vol 7

 

Proponowana kwota dofinansowania:   10 000,00 zł

zgodnie z art.19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do  Departamentu Sportu i Turystyki  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 87-100 Toruń, ul. Jana 1/3  do dnia 13 czerwca 2023 r.

Osoba do kontaktu:
Pani  Agnieszka Huzakowska-Borek
tel. 56 62 12 528
e-mail: a.huzakowska@kujawsko-pomorskie.pl

do pobrania oferta: Oferta

 

termin ważności:  07.06.- 13.06.2023 r.