Konkursy

Oferta na zadanie „Brodnicki Festiwal Gier”

Oferta złożona w trybie w art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. uproszczonym) na realizację zadania publicznego z zakresu sportu i turystyki

 

Data złożenia: 25.05.2023 r.

Nazwa oferenta:  Brodnicki Klub Sportowy SPARTA  Stowarzyszenie Kultury Fizycznej

Nazwa zadania „Brodnicki Festiwal Gier”

Proponowana kwota dofinansowania:   10 000,00 zł

zgodnie z art.19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do  Departamentu Sportu i Turystyki  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 87-100 Toruń, ul. Jana 1/3 do dnia 5 czerwca 2023 r.

 

Osoba do kontaktu:

Pani  Agnieszka Huzakowska-Borek

tel. 56 62 12 528

e-mail: a.huzakowska@kujawsko-pomorskie.pl

 

do pobrania oferta: Oferta

 

termin ważności: 30.05 – 05.06.2023 r.