Konkursy

Rozstrzygnięcie konkursu nr 25/2023

Uchwałą Nr 21/1023/23 z dnia 24 maja 2023 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego  dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 25/2023 na wykonywanie zadań  publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2023 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu pn. „Organizacja wydarzeń sportowych”

 

 

Wszelkich informacji udziela:

Pan Cyrankowski Artur

Tel. 664 775 558

a.cyrankowski@kujawsko-pomorskie.pl