Sport

INFORMACJA

Gala wręczenia tegorocznych nagród sportowych odbędzie się we wtorek 27 lutego 2018 r. o godzinie 11.00 w hali widowiskowo-sportowej przy ul. Bema w Toruniu (sala rozgrzewkowa).

 

Wypłata nagrody w dniu wręczenia w kasie urzędu marszałkowskiego następuje tylko na podstawie czytelnie wypełnionego  „Oświadczenia do PIT” oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość po uroczystości tj. po godz.13.00.

 

Odbiór gotówki po dniu 27.02.2018 r. może nastąpić tylko po uprzednim umówieniu terminu odbioru z pracownikami Departamentu Sportu i Turystyki – Anna Sawka i Partycja Majchrzak. 

 

W przypadku gdy nagroda ma zostać przelana na rachunek bankowy, prosimy o przekazanie lub przesłanie na adres urzędu czytelnie wypełnionego „Oświadczenia PIT” ze wskazaniem rachunku bankowego na który należy przelać środki oraz właściciela tego rachunku. Dokumenty oraz wykaz nagrodzonych znajduje się na stronie: 
https://kujawsko-pomorskie.pl/sport-nagrody 

W przypadku gdy nagrodzony jest rezydentem innego kraju należy w „oświadczeniu” wpisać dodatkowo następującego informacje:

  1. Imię matki i ojca,
  2. Datę i miejsce urodzenia nagrodzonego,
  3. Numer identyfikacyjny podatnika,
  4. Rodzaj numeru identyfikacyjnego (dokumentu stwierdzającego tożsamość),
  5. Kraj wydania numeru identyfikacyjnego,
  6. Adres na jaki należy wysłać rozliczenie roczne PIT

 

Obowiązuje strój galowy, bądź sportowy klubowy. Prosimy o potwierdzenie obecności nagrodzonych, bądź przedstawicieli klubu do dnia 22 lutego 2017 r. do godziny 13.30

 

Anna Sawka: a.sawka@kujawsko-pomorskie.pl , tel: 604 086 278

Patrycja Majchrzak: p.majchrzak@kujawsko-pomorskie.pl , tel 571 293 030