Sport

Otwarty konkurs Ofert 20/2018

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Uchwałą nr 49/2220/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2016 r.ogłosił otwarty konkurs ofert nr 20/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2018 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą:

 

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty na realizację zadania elektronicznie za pomocą Generatora ofert oraz w wersji papierowej stanowiącej wydruk z Generatora zawierający zgodną sumę kontrolną

!!!   PRZYPOMINAMY O NOWEJ WERSJI GENERATORA   !!!

http://www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl/generator-ofert-2018,1508,l1.html

lub na http://ngo.kujawsko-pomorskie.pl

 

w terminie do 15 stycznia 2018 r. do godz. 15.30 na niżej podany adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Departament Promocji, Sportu i Turystyki

Plac Teatralny 2,  87-100 Toruń

 

lub osobiście w punkcie podawczo-kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego:

 

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego,

Biuro podawczo-kancelaryjne – parter

Plac Teatralny 2,  87-100 Toruń

 

O zachowaniu terminu decyduje łącznie: data oraz godzina złożenia oferty w Generatorze ofert oraz data dostarczenia oferty do Urzędu Marszałkowskiego lub data stempla pocztowego (najpóźniej w dniu 15 stycznia 2018 r.).

Informacji udziela Departament Turystyki i Sportu:

Michał Rutkowski     –   tel. kom. 883 353 68