Sport

Otwarty Konkurs 22/2018 – Realizacja Programu „Umiem Pływać”

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą nr 10/400/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2018 r. ogłosił otwarty konkurs ofert nr 22/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2018 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą: „Realizacja programu powszechnej nauki pływania Umiem pływać w województwie kujawsko-pomorskim

 

Oferty dotyczące konkursu nr 22/2018 wersja elektroniczna złożona za pomocą generatora ofert oraz wersja papierowa, którą należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, Punkt Informacyjno-Podawczy Urzędu Marszałkowskiego, do dnia 5 kwietnia 2018 r. do godz. 15.30, bądź wysłać tego samego dnia.

 

Na realizację zadania planuje się przeznaczyć kwotę do wysokości 500 000,00 zł

 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Departamentu Sportu i Turystyki Wydziału Sportu i Kultury Fizycznej,  Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, tel. 668 031 258