Planowanie Strategiczne

Programy rozwoju Strategii 2030+

Regionalna Strategia Inteligentnej Specjalizacji (RIS3) 2021+

 

Szanowni Państwo,

13 lipca 2022 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 27/1066/22 przyjął Regionalną Strategię Inteligentnej Specjalizacji (RIS3) 2021+. Województwo Kujawsko-Pomorskie. Perspektywa 2021-2027. Dokument operacyjny dla Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku – Strategia Przyspieszenia 2030+.

Do pobrania:

Regionalna Strategia Inteligentnej Specjalizacji (RIS3) 2021+

 

Jednocześnie uchwałą Nr 27/1067/22 z dnia 13 lipca 2022 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął Plan realizacji ustaleń Programu rozwoju gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego oraz Regionalnej Strategii Inteligentnej Specjalizacji (RIS3) 2021+ dokumentów operacyjnych dla Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku – Strategia Przyspieszenia 2030+.

Do pobrania:

Plan realizacji ustaleń Programu rozwoju gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego oraz Regionalnej Strategii Inteligentnej Specjalizacji (RIS3) 2021+

 


Projekt Regionalnej Strategii Inteligentnej Specjalizacji (RIS3) 2021+

 

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Regionalnej Strategii Inteligentnej Specjalizacji (RIS3) 2021+

 

W związku z powyższym, Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza wszystkich zainteresowanych, w tym: mieszkańców województwa, przedsiębiorców, jednostki samorządu terytorialnego, partnerów społecznych i gospodarczych, szkoły wyższe i jednostki naukowo badawcze, do udziału w konsultacjach społecznych projektu Regionalnej Strategii Inteligentnej Specjalizacji (RIS3) 2021+, które potrwają od 26 kwietnia do 31 maja 2022 r. W tym okresie możliwe jest zgłaszanie uwag i wniosków na załączonym formularzu.

 

W ramach konsultacji społecznych projektu RIS3 2021+ zaplanowano dwa spotkania konsultacyjne: 12 i 17 maja w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu – Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, sala patio I, godz. 11:00.

 

Chętnych do udziału w ww. spotkaniach konsultacyjnych prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres e-mail: ris@kujawsko-pomorskie.pl. Pod tym adresem będzie można również uzyskać wszelkie informacje dotyczące konsultacji projektu RIS3 2021+. O ewentualnych dodatkowych spotkaniach, których organizacja będzie zależna od zgłaszanego zainteresowania, będziemy informować.

 

Do pobrania:

 


 

Program rozwoju gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego

 

Szanowni Państwo,

W dniu 16 lutego 2022 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął uchwałą nr 6/202/22 Program rozwoju gospodarczego województwa kujawsko–pomorskiego. Wstępne założenia programu zostały opracowany w ramach projektu Regiogmina przez firmę PwC Polska a powstały projekt programu został poddany rozległym i wieloetapowym konsultacjom społecznym które w szczególny sposób uwzględniały opinie środowisk gospodarczych województwa.

Poniżej znajdziecie Państwo linki do uchwały Zarządu Województwa przyjmującej program jak i do samego Programu oraz jego załączników.

 

 

 

Szanowni Państwo!

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza

do udziału w konsultacjach społecznych

projektu Programu rozwoju gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego

 

Z projektem dokumentu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, w Departamencie Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego (pokój 415), Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń,  na stronach internetowych www.kujawsko-pomorskie.pl (w zakładce: Rozwój regionalny/ Planowanie  strategiczne i przestrzenne/ Planowanie Strategiczne /Programy rozwoju Strategii 2030+/ Program rozwoju gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego) i www.bip.kujawsko-pomorskie.pl (w zakładce: Planowanie Strategiczne/ Kujawsko-pomorskie programy rozwoju/ Program rozwoju gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego) oraz poniżej.  

Uwagi, wnioski i opinie można składać na załączonym formularzu w terminie do dnia 19 listopada 2021 r. Wypełnione formularze prosimy przesyłać na adres: regiogmina@kujawsko-pomorskie.pl lub Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń. Uwagi można również zgłaszać ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego  (pokój 415), Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.

 Zapraszamy do udziału w konsultacjach wszystkich zainteresowanych, w szczególności:

 • mieszkańców województwa
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • partnerów społecznych i gospodarczych, w tym: organizacje pracodawców i organizacje związkowe, samorząd gospodarczy i zawodowy, izby gospodarcze, organizacje pozarządowe oraz Radę Działalności Pożytku Publicznego
 • radnych województwa
 • członków Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
 • członków Społeczno-Gospodarczej Rady ds. Modernizacji Regionu
 • administrację rządową, szczególnie Wojewodę
 • inne województwa
 • szkoły wyższe i jednostki naukowo-badawcze
 • przedsiębiorców
 • podmioty nie wymienione wyżej, wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 Do pobrania:

 

Spotkania w ramach konsultacji

Spotkania poświęcone konsultacjom projektu Programu rozwoju gospodarczego odbędą się:

 • 3 listopada 2021 o godz. 13:00 w Toruniu (dokładne miejsce spotkania będzie przekazane indywidualnie drogą mailową w zależności od ilości zarejestrowanych uczestników i obowiązujących ograniczeń epidemiologicznych).
 • 9 listopada 2021 o godz. 13:00 w Bydgoszczy (Dokładne miejsce spotkania będzie przekazane indywidualnie drogą mailową w zależności od ilości zarejestrowanych uczestników i obowiązujących ograniczeń epidemiologicznych).
 • 17 listopada 2021 o godz. 13:00 online,

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przysłanie na adres regiogmina@kujawsko-pomorskie.pl formularza zgłoszenia udziału w spotkaniu. W przypadku spotkań stacjonarnych przy ich organizacji przestrzegane będą aktualne obostrzenia epidemiologiczne związane z pandemią COVID-19.