Planowanie Strategiczne

Strategia 2030+ (obowiązująca)

Plan realizacji ustaleń Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku – Strategia Przyspieszenia 2030+

Do pobrania:
Plan realizacji ustaleń Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku – Strategia Przyspieszenia 2030+

Poradnik w zakresie zachowania spójności strategii gminnych i ponadlokalnych z ustaleniami Strategii 2030+
(wymóg art. 10f ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym)

Strategia 2030+

Prace nad Strategią 2030+