Planowanie Strategiczne

Raporty Strategii 2030+

Raporty o stanie województwa z art. 34a ustawy o samorządzie województwa (uwzględniające roczne raporty z realizacji Strategii 2030+)