Edukacja

Moja rodzina, to cały mój świat

Moja rodzina, to cały mój świat

Toruńskie Dni Dialogu – Rodzina, w przedsięwzięciach zorganizowanych przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu zostały podsumowane podczas Gali, która miała miejsce 21 maja 2015 r. w Auli Wyższej Szkoły Filologii Hebrajskiej w Toruniu.

 

Zebranych w Auli dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów i rodziców powitali o. dr Jozue Misiak, prezes Fundacji „Hodos”, współorganizatora Toruńskich Dni Dialogu oraz Małgorzata Trzeciak, dyrektor KPCEN w Toruniu.

 

Spotkanie uświetniły występy uczniów klas drugich i klasy piątej ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Toruniu, którzy zaprezentowali piosenki oraz miniaturę teatralną „Bogowie jak ludzie”do mitu „Demeter i Kora”. Dziękujemy nauczycielom-opiekunom: Renacie Nogajskiej, Beacie Markowskiej i Małgorzacie Rogulskiej oraz uczniom.

 

W ramach Toruńskich Dni Dialogu Konsultanci zaproponowali następujące działania skierowane do uczniów i nauczycieli naszego województwa:

  • Przegląd poetycki – O rodzinie w kilku wersach (koordynatorki: D. Potręć i E. Kondrat);
  • Konkurs plastyczny – Dom, rodzina i ja (koordynatorka D. Andrzejewska);
  • Konkurs na scenariusz projektu – Rodzinne gry i zabawy w różnych kulturach (koordynatorka A. Przybyszewska);
  • Konkurs – Życie rodzinne w różnych krajach i kulturach w ćwiczeniach interaktywnych(koordynatorka M. Wierzbicka);
  • Plakat promujący książki Rodzina i życie codzienne w różnych krajach(koordynatorka A. Piątek);
  • Wernisaż plakatów i rysunków (przygotowali: T. Wański i R. Strzemeska).

Zespołem konsultantów kierowała – I. Michałek. Galę prowadziła – D. Potręć.

 

Sponsorami wspaniałych nagród byli: KPCEN w Toruniu, IRS w Warszawie oraz wydawnictwa: „Znak”, „W drodze” i „Drzewo Babel”. Na podkreślenie zasługuje fakt, że KPCEN w Toruniu jest wydawcą tomiku wierszy uczniów ze szkół województwa kujawsko-pomorskiego, którego egzemplarz otrzymał każdy uczeń-autor oraz nauczyciel.

 

W utworach poetyckich, jak również na plakatach i rysunkach wykonanych przez uczniów wyłania się obraz rodziny radosnej, wspierającej się pomimo konfliktów, spędzającej wspólnie czas, w której ważni są wszyscy członkowie. Zadziwia u młodych autorów świadomość, że rodzina jest najważniejszą wartością w życiu.

 

Gratulujemy laureatom i wyróżnionym uczniom oraz nagrodzonym w konkursach nauczycielom. Wyniki konkursów i decyzje dotyczące przeglądu zamieszczone zostały na stronie KPCEN w Toruniu www.kpcen-torun.edu.pl. Dziękujemy nauczycielom, którzy przygotowywali uczniów do uczestnictwa w przedsięwzięciach realizowanych w ramach Toruńskich Dni Dialogu – Rodzina oraz dyrektorom szkół i rodzicom za umożliwienie uczniom przybycia na Galę.

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Departament Kultury i Edukacji (TK).