Aktualności

Pierwszy etap obwodnicy Mogilna, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP
Pierwszy etap obwodnicy Mogilna, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Przetarg na budowę obwodnicy Mogilna ogłoszony

Wkrótce rozpocznie się budowa drugiego etapu obwodnicy Mogilna. Nowa droga wojewódzka pozwoli całkowicie wyprowadzić ruch tranzytowy z miasta. W ramach inwestycji powstaną estakada nad rzeką Panną i nowe rondo w Żabnie. To kolejne zadanie uruchomione w ramach kujawsko-pomorskiego programu budowy obwodnic.

 

– Konsekwentnie modernizujemy sieć dróg wojewódzkich – mówi marszałek Piotr Całbecki. – Priorytetem jest bezpieczeństwo, dlatego w wielu miastach zdecydowaliśmy się na budowę obwodnic wyprowadzających tiry poza miasto. Ulice w centrach mogą dalej służyć lokalnemu ruchowi, pieszym i rowerzystom. Dokończenie obwodnicy Mogilna pozwoli zrealizować ten cel.

 

1,5-kilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 254 połączy istniejące rondo w miejscowości Świerkówiec z miejscowością Żabno. Umożliwi to wyprowadzenie tranzytu również z południowej części Mogilna. W ramach inwestycji powstanie estakada nad rzeką Panną o długości 220 metrów. Konieczne będzie również wzmocnienie gruntów słabonośnych betonowymi palami. Na połączeniu z istniejącą drogą wojewódzką oraz lokalną drogą na Bystrzyce powstanie nowe czterowlotowe rondo z chodnikami i przejściami dla pieszych. Zaplanowano także budowę przepustów dla zwierząt. Wokół drogi zasadzimy ponad 200 drzew i blisko 2 tysiące krzewów. Projekt przewiduje również budowę drogowej stacji pomiarowej z kamerami.

 

Inwestycja będzie współfinansowana ze środków unijnych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Trwa postępowanie przetargowe. Prace budowlane zajmą około 2 lat (17 miesięcy bez okresów zimowych).

 

Pierwszy etap obwodnicy został oddany do użytku w 2013 roku. Zbudowana została wówczas trasa o długości 5,3 km otaczająca Mogilno od strony północno-wschodniej. Inwestycja kosztowała blisko 31 mln złotych. Połowę środków zabezpieczył samorząd województwa.

 

W tym roku zleciliśmy też remonty odcinków drogi wojewódzkiej nr 254 sąsiadujących z obwodnicą:

  • Mogilno-Wiecanowo – długość 2,3 km, koszt 2,1 mln zł, prace odebrane)
  • Żabno-Wylatowo – długość 2,8 km, koszt 5,2 mln zł, prace na finiszu).

 

Kujawsko-pomorski program budowy obwodnic

 

Samorząd województwa sukcesywnie powiększa pulę środków na prace projektowo-budowlane związane z naszym regionalnym programem budowy obwodnic. Obejmuje on czternaście obejść o łącznej długości około 70 km. Jego realizacja w najbliższych latach pochłonie około miliarda złotych. Środki na realizację inwestycji pochodzić będą z Unii Europejskiej oraz budżetów samorządu województwa i samorządów lokalnych. Na rozbudowę i modernizację infrastruktury drogowej w ramach naszego programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-27 przeznaczamy 136 mln euro. Dodatkowo ze środków centralnych pozyskaliśmy prawie 170 mln zł. Podpisaliśmy też szereg porozumień o współfinansowaniu tego typu zadań przez samorządy lokalne.

 

Lista obejść:

 

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich

i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

21 listopada 2023 r.