Aktualności

Obwodnica Chełmna, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Obwodnica Chełmna, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Regionalny program budowy obwodnic

Rozbudujemy sieć kujawsko-pomorskich dróg o czternaście kolejnych obwodnic. Trwają prace nad koncepcjami przebiegu tras, zabezpieczyliśmy również środki na finansowanie pierwszych zadań. Czekamy na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, która umożliwi dokończenie prac przy koncepcji obwodnicy Tucholi. Trwają konsultacje społeczne w sprawie obwodnicy Rypina. Wkrótce przetarg na aktualizację dokumentacji obwodnicy Brodnicy.

Realizowany przez samorząd województwa program budowy obwodnic 14 miast pochłonie prawie miliard złotych. Realizujemy wszystkie te zadania w podobnym modelu finansowym i organizacyjnym, uwzględniającym nie tylko wartość danego zadania, ale także potencjał samorządów partnerskich. Zgodnie z przyjętymi przez zarząd województwa założeniami poziom współfinansowania przez samorządy gminne i powiatowe zadań objętych programem uzależniony jest, we wszystkich przypadkach, od wartości zadania – zaproponowaliśmy, by partycypacja samorządów lokalnych (łącznie miasta i powiatu) wyniosła nie więcej niż 8 proc. wartości inwestycji. Ponieważ wiemy, że możliwości finansowe poszczególnych jednostek samorządowych, wynikające z liczby ludności i zamożności, są zróżnicowane, intencją przyjętych przez zarząd województwa rozwiązań jest stosowna redukcja udziału finansowego tych, których sytuacja jest trudniejsza. Zdajemy sobie sprawę z tego, że wartość niektórych spośród planowanych inwestycji w stosunku do możliwości finansowych wielu samorządów jest relatywnie duża – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

Wysokie dofinansowanie z rządowego funduszu

Budowa obwodnic Tucholi, Brodnicy i Rypina według wstępnych szacunków pochłonie około 300 mln złotych. Na realizację tych zadań Urząd Marszałkowski pozyskał prawie 170 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD).

 • Tuchola – od blisko 3 lat gotowa jest koncepcja niezbędna do budowy obwodnicy Tucholi. Trasa o długości 10 kilometrów ma ominąć miasto od strony południowo-zachodniej i wyprowadzić ruch tranzytowy z centrum, osiedla Rudzki Most oraz wsi Bladowo. Przebieg trasy uzgodniono podczas konsultacji społecznych. Szacowany koszt budowy tej trasy to 126 mln zł (pozyskaliśmy 75 mln zł dofinansowania z RFRD). Prace nad dokumentacją nie mogą zostać zakończone, ponieważ od 2019 roku oczekujemy na postanowienia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (GDOŚ), który rozpatruje odwołanie jednego z mieszkańców. W ubiegłym roku na żądanie GDOŚ projektant dostarczył dodatkowe materiały, które mają zostać rozpatrzone jeszcze w tym miesiącu. Pozwoliłoby to przejść do kolejnych etapów inwestycji – zlecenia programu funkcjonalno-użytkowego, a następnie prac projektowo-budowlanych.
 • Rypin – w ubiegłym roku podpisaliśmy umowę na wykonanie i uzyskanie niezbędnej decyzji środowiskowej na budowę kolejnego etapu obwodnicy Rypina. Wcześniej zawarliśmy porozumienie o współpracy z powiatem rypińskim, miastem Rypin i gminą Rypin. Nowoczesna trasa ma omijać miasto od wschodu wyprowadzić ruch z mocno obciążonej trasy nr 560 (Sierpc-Rypin-Brodnica). Wykonawca kompletuje materiał do złożenia wniosku o decyzję środowiskową dla trasy, która może liczyć od 7 do 10 km długości. 1 lutego rozpoczęły się konsultacje społeczne, które potrwają do końca miesiąca. Koszt budowy szacowany jest obecnie na około 100 mln zł (z RFRD udało się uzyskać dofinansowanie w wysokości 60 mln zł). W poprzednich latach  wspieraliśmy samorząd lokalny w modernizacji ulic, które docelowo umożliwią też wyprowadzenie tranzytu z centrum Rypina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 534.
 • Brodnicaczterostronne porozumienie z powiatem brodnickim, miastem Brodnica i gminą Brodnica dotyczące aktualizacji dokumentacji niezbędnej do budowy kolejnego odcinka obwodnicy Brodnicy od strony południowo-wschodniej samorząd województwa podpisał w listopadzie. Nowa trasa o długości ponad 3,6 km ma przebiegać wzdłuż torów kolejowych. Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na aktualizację dokumentacji opracowanej przez samorząd miasta. Szacowany koszt prac budowlanych to około 64 mln zł – dofinansowanie z RFRD 32 mln zł.

Zaawansowane prace projektowe

W połowie roku rozpoczną się prace przy budowie obwodnicy Lubrańca (powiat włocławski), która powstaje w trybie „zaprojektuj i wybuduj” w ciągu drogi wojewódzkiej nr 270, po zachodniej stronie miasta. Inwestycja jest współfinansowana ze środków unijnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i realizowana we współpracy z lokalnymi samorządami. Łączny koszt zadania to 48 mln złotych.

Koncepcja powstaje dla 6-kilometrowej obwodnicy Więcborka (powiat sępoleński). Nowa droga ominie od zachodu, zarówno miasto, jak i sąsiednią miejscowość Witunia. Wykonawca dokumentacji wystąpił z wnioskiem o wydanie przez gminę decyzji środowiskowej. Zakładamy, że gotową koncepcją dysponować będziemy w drugiej połowie tego roku.

Współpracujemy również z samorządem Mogilna, który uzyskał decyzję środowiskową i opracował dokumentację niezbędną do budowy drugiego etapu obwodnicy. Zaktualizowane przez gminę materiały są obecnie weryfikowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich pod względem zgodności z nowo wprowadzonymi przepisami związanymi ze zmianą prawa budowlanego. Trasa o długości około 1,5 km od strony południowo-wschodniej będzie przedłużeniem istniejącego już obejścia.

Dodatkowo wraz z planowaną dalszą przebudową trasy wojewódzkiej nr 255 Pakość-Strzelno powstać ma obwodnica Trląga (powiat inowrocławski), która została zgłoszona przez samorząd województwa do zadań finansowanych z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polskiego Ładu. Posiadamy już pozwolenie na realizację inwestycji.

Intensywna współpraca z gminami i powiatami

Podpisaliśmy porozumienia z samorządami lokalnymi na budowę kolejnych obwodnic. Określają one między innymi współpracę finansową oraz współdziałanie przy uzyskiwaniu decyzji środowiskowej.

W oparciu o taką współpracę Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy podpisał umowę z wykonawcą studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej na obwodnicę Golubia-Dobrzynia. Projektant analizować będzie różne warianty obejścia historycznego miasta, w którym krzyżuje się kilka wojewódzkich tras (534 , 554 i 569). Odbyły się już pierwsze spotkania robocze z przedstawicielami samorządów. Obejście może liczyć nawet 7,5 kilometra i będzie wiązać się z budową nowego mostu przez Drwęcę. W kosztach opracowania dokumentacji projektowej solidarnie będą partycypowały samorząd województwa kujawsko-pomorskiego i samorządy lokalne powiatu, gminy i miasta Golub-Dobrzyń.

Dziewięć kilometrów będzie liczyła trasa, która od północy ominie Chełmżę (powiat toruński) i zapewni miastu dobrą komunikację z innymi drogami. Dzięki inwestycji samochody ciężarowe poruszające się drogą wojewódzką nr 551 ominą wąskie ulice centrum miasta. Przy inwestycji współpracują cztery samorządy (województwa kujawsko-pomorskiego, powiatu toruńskiego, miasta Chełmża i gminy Chełmża), które równo podzielą między siebie koszty przygotowania niezbędnej dokumentacji.

Wspólnie z powiatem toruńskim i gminą Łysomice chcemy zbudować nowy układ komunikacyjny na północ od Torunia. Zgodnie ze wstępnymi założeniami nowa trasa ma między innymi poprawić bezpieczeństwo i upłynnić ruch na korkującym się skrzyżowaniu drogi krajowej i wojewódzkiej w Łysomicach. Przygotowanie dokumentacji zostanie sfinansowane solidarnie przez trzy samorządy.

Z samorządami gminy i miasta Radzyń Chełmiński oraz powiatu grudziądzkiego przygotowujemy się do budowy obwodnicy o długości około 3 kilometrów, która pozwoli pojazdom poruszającym się drogami wojewódzkimi nr 534 i 543 omijać rynek oraz ruiny dawnego zamku krzyżackiego. Porozumienie określające sposób finansowania podpisane zostało w październiku ubiegłego roku.

Z gminą Lisewo i powiatem chełmińskim pracujemy nad aktualizacją dokumentacji niezbędnej do budowy obwodnicy tej miejscowości, która uzupełni trwającą gruntowną rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 548 łączącej Stolno z Wąbrzeźnem. Trasa ominie Lisewo od północy i będzie miała długość około 2,7 km.

W związku z pracami ogłoszonymi przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad nad planowaną obwodnicą Sępólna Krajeńskiego porozumieliśmy się z samorządami powiatu sępoleńskiego oraz miasta i gminy Sępólno Krajeńskie w sprawie opracowania dokumentacji niezbędnej do połączenia drogi wojewódzkiej nr 241 (od strony Więcborka) z planowanym obejściem miasta w ciągu drogi krajowej nr 25. Pozwoli to docelowo na wyprowadzenie całego tranzytu z Sępólna Krajeńskiego. Bez tego łącznika część samochodów ciężarowych poruszających się drogą nr 241 nadal musiałyby korzystać z ulic prowadzących przez centrum miasta. W najbliższych dniach ogłoszony zostanie przetarg na wykonanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego i uzyskanie decyzji środowiskowej.

W oparciu o wcześniej podpisane porozumienie o współpracy z gminą Białe Błota, powiatem bydgoskim i miastem Bydgoszcz analizowane będą różne warianty upłynnienia ruchu lub rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 223 łączącej Bydgoszcz z węzłem na trasie ekspresowej S5.

Inwestycje zakończone

W okresie programowania środków unijnych z RPO na lata 2007-2013 powstało 7 obwodnic o łącznej długości około 21 kilometrów. Wartość tych inwestycji to ponad 200 mln złotych. W 2019 roku w ramach kolejnej unijnej perspektywy wraz ze zmodernizowaną drogą nr 240 powstała też obwodnica Płazowa w powiecie tucholskim.

Powstały obwodnice następujących miejscowości:

 • Brodnica (I etap)
 • Chełmno
 • Janikowo (powiat inowrocławski)
 • Mogilno (I etap)
 • Mrocza (powiat nakielski)
 • Nakło nad Notecią
 • Pakość (powiat inowrocławski)
 • Płazowo (powiat tucholski).

Ważne liczby:

 • 290 mln złotych to szacowny koszt budowy obwodnic Tucholi, Rypina i Brodnicy
 • 220 mln złotych – to koszt zbudowanych już 8 obwodnic
 • 11,5 tony na oś – to maksymalna nośność nowych dróg  
 • 48 mln złotych – to koszt obwodnicy Lubrańca
 • 7 lat – to długość gwarancji na powstające obwodnice.

Drogi wojewódzkie – duży plac budowy

Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego poza obwodnicami na przygotowanie i realizację zadań drogowych zabezpieczył środki o łącznej wartości 800 mln złotych, które zostaną wykorzystane na przeprowadzenie inwestycji do 2023 roku. Pozyskaliśmy też kolejne 230 mln złotych, które przeznaczymy na modernizację infrastruktury drogowej w następnych trzech latach, co łącznie daje miliard złotych na poprawę jakości wojewódzkich tras.

Czytaj: Wojewódzkie inwestycje drogowe w 2022 roku

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

2 lutego 2022 r.