Zarząd Województwa

Piotr Całbecki - Marszałek Województwa

Zarząd Województwa

Adres: Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń

Telefony:

  • Sekretariat Przewodniczącego Zarządu:
   tel. 056 62-18-255
   fax. 056 62-18-553
  • Punkt informacyjny:
   tel. 056 62-18-600.

 

Do zadań zarządu województwa należy w szczególności:

 • wykonywanie uchwał sejmiku województwa,
 • gospodarowanie mieniem województwa, w tym wykonywanie praw z akcji i udziałów posiadanych przez województwo,
 • przygotowywanie projektu i wykonywanie budżetu województwa,
 • przygotowywanie projektów strategii rozwoju województwa, planu za­gospodarowania przestrzennego i programów wojewódzkich oraz ich wykonywanie,
 • organizowanie współpracy ze strukturami samorządu regionalnego w innych krajach i z międzynarodowymi zrzeszeniami regionalnymi,
 • kierowanie, koordynowanie i kontrolowanie działalności wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym powoływanie i od­woływanie ich kierowników,
 • uchwalanie regulaminu organizacyjnego urzędu marszałkowskiego.

 

Skład Zarządu Województwa

 

Marszałek Województwa
Przewodniczący Zarządu Województwa

Piotr Całbecki

tel. 056 6218-600 
fax. 056 6218-553

mw.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl

Zbigniew Ostrowski - Wicemarszałek Województwa

Wicemarszałek Województwa

Zbigniew Ostrowski

Tel. 56 62 18 419
Fax: 56 62 18 501
ww.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl

Zbigniew Sosnowski - Wicemarszałek Województwa

Wicemarszałek Województwa

Zbigniew Sosnowski

Tel. 56 62 18 419
Fax: 56 62 18 501
ww.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl

Aneta Jędrzejewska -Członek Zarządu Województwa

Członek Zarządu Województwa

Aneta Jędrzejewska

Tel. 56 62 18 470
Fax: 56 62 18 346
czw.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl

Sławomir Kopyść - Członek Zarządu Województwa

Członek Zarządu Województwa

Sławomir Kopyść

Tel. 56 62 18 470
Fax: 56 62 18 346
czw.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl