Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) potrzebujemy zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w tym przechowywanych odpowiednio w plikach cookies Dowiedz się więcej na temat polityki cookies
Klikając przycisk „Przejdź dalej” lub zamykając to okno za pomocą przycisku „x” wyrażasz zgodę na zasadach określonych poniżej:
Zgadzam się na przechowywanie w urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania przez ze mnie z produktów i usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym także informacji oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach dostosowania do potrzeb poprawy bezpieczeństwa, statystycznych i reklamowych. Możesz zmienić ustawienia obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Korzystając z naszych stron bez zmiany tych ustawień wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej na temat ochrony danych osobowych

Zakmnij Zakmnij
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

Loading script and Flickr images

Stanowisko Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Stanowisko Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 17 grudnia 2018 w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Samorządu Województwa

 

Z dniem 1 stycznia 1999 roku, na podstawie ustawy o wprowadzeniu trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, powstały samorządowe województwa. Debata na temat nowego podziału kraju toczyła się przez kilka lat – zarówno w odniesieniu do ilości nowych jednostek, jak i zakresu zdecentralizowania administracji publicznej z jej wybieralnymi przez mieszkańców organami uchwałodawczymi i wykonawczymi. Choć skala kompetencji oraz podział władztwa pomiędzy administracją rządową i samorządem województwa był niedoskonałym kompromisem, to fakt powstania 16 województw ‒ także Województwa Kujawsko-Pomorskiego ‒ był bez wątpienia doniosłym osiągnięciem polskiej demokracji po dokonaniu zmian ustrojowych.

Początki funkcjonowania samorządowych województw nie były łatwe. Problem stanowiła interpretacja aktów prawnych, które określały ustrojowo-organizacyjne ramy ich działania, pojawiały się trudności w procesie przejmowania i restrukturyzacji stanowiących dotąd własność skarbu państwa instytucji, obiektów i jednostek organizacyjnych. Pilnego działania oraz dużego zaangażowania wymagała realizacja zadań własnych, w szczególności opracowanie strategii rozwoju województwa, uwzględniającej harmonijny, zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy, troskę o dziedzictwo historyczno-kulturowe oraz ukształtowanie podstaw rozwoju przestrzennego jako obszaru aktywności społeczności regionalnej.

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego sprostał ówczesnym zadaniom. Są one także i dzisiaj obszarami wzmożonej aktywności, uwzględniającej różnorodność tradycji regionu oraz doświadczeń i aspiracji środowisk społeczno-zawodowych w kontekście ich identyfikacji i tożsamości terytorialnej. Odnoszą się one również do szeroko pojmowanego rozwoju miast i obszarów wiejskich.

Istotnym czynnikiem kształtowania idei samorządności regionalnej, a co za tym idzie także rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego, stało się przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Zarówno fundusze przedakcesyjne, a następnie fundusze strukturalne zdynamizowały aktywność samorządowej administracji wojewódzkiej, wyposażając ją w znaczące instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Jako inicjator i koordynator tego procesu Samorząd Województwa podejmował partnerską współpracę z jednostkami samorządowymi oraz podmiotami społeczno-gospodarczymi, tworząc warunki dla wzrostu potencjału konkurencyjnego oraz modernizacji regionu Kujaw i Pomorza.

Doświadczenie minionego dwudziestolecia wskazuje, że warunkiem dynamicznego oraz społecznie odpowiedzialnego rozwoju jest wzmacnianie idei społeczeństwa obywatelskiego, która wraz z wdrażaniem zasady współrządzenia, zwiększa poczucie współodpowiedzialności za losy województwa oraz przyczynia się do integracji społeczności regionalnej i wzrostu poziomu społecznej akceptacji podejmowanych działań.

Rozwój wojewódzkiej wspólnoty samorządowej stanowi ważny element budowania sprawnego i demokratycznego państwa. Zdobyte dotychczas doświadczenia i wypracowane dobre praktyki należy rozwijać i pomnażać w duchu wartości zgodnych z zainicjowaną przed laty modernizacją Polski, której przejawem była reforma samorządowa. Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego pragnie to czynić.

BIP Kujawsko-Pomorskie konstelacje dobrych miejsc