Rok Samorządu Województwa

Rok 2019 Rokiem Samorządu Województwa w Kujawsko-Pomorskiem

Dwadzieścia lat temu, 1 stycznia 1999 roku, powstało województwo kujawsko-pomorskie. Jego utworzenie, wraz z 15 innymi regionami, było częścią wielkiej reformy administracyjnej. Jej celem było unowocześnienie i decentralizacja państwa.

 

Od, blisko, ćwierćwiecza, czyli jeszcze z okresu komunistycznego zniewolenia, Polska była podzielona na 49, niewielkich, województw. Na ich czele stali urzędnicy, którzy byli przedstawicielami rządu w terenie. Po odzyskaniu niezależności, w 1990 roku, przywrócona została w Polsce, na poziomie gmin, samorządność. Sukces tej reformy stanowił zachętę do rozszerzenia uprawnień społeczności lokalnych, także na szczeblu regionów. Usankcjonowała to ustawa z 5 czerwca 1998 roku, stanowiąca, że „mieszkańcy województwa tworzą z mocy prawa regionalną wspólnotę samorządową”.

 

By jednak nowe województwa, zwłaszcza w perspektywie planowanego wstąpienia Polski do Wspólnoty Europejskiej, były w stanie współpracować, a zarazem konkurować, z dużymi regionami Europy Zachodniej, konieczne było ich wzmocnienie. Także po to by mogły skutecznie zabiegać, a następnie sprawnie wykorzystywać unijne fundusze. Stąd kolejna decyzja parlamentu, tym razem, z 24 lipca 1998 r., powołująca do życia (od 1 stycznia 1999 roku) 16 samorządowych województw, w tym Kujawsko-Pomorskie. W owej ustawie zapisano także, że w naszym regionie Bydgoszcz będzie siedzibą wojewody, Toruń zaś Sejmiku.

 

17 grudnia 2018 r., na swym drugim, po wyborach, posiedzeniu radni, szóstej kadencji, Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjęli stanowisko „w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Samorządu Województwa”.