Rok Samorządu Województwa

Ustawy

 

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000913

 

Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19980960603