Rok Samorządu Województwa

Przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Grzegorz Gruszka – przewodniczący Sejmiku w latach 1998-2000

Grzegorz Gruszka – przewodniczący Sejmiku w latach 1998-2000

Urodził się 2 września 1962 roku w Koskach na Śląsku. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Należał do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, a następnie do Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Poseł na Sejm w latach 1993-2005. Od 1998 do 2000 roku był przewodniczącym Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Lucyna Andrysiak – przewodnicząca Sejmiku pierwszej i drugiej kadencji, w latach 2000-2006.

Urodziła się 2 stycznia 1955 roku w Bydgoszczy. Ukończyła Studium Podyplomowe w Zakresie Edukacji Europejskiej, pracowała jako pedagog w Zespole Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy. W 1990 została komendantem Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej Związku Harcerstwa Polskiego.

Od 1998 do 2014 roku (trzy kadencje), z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej, zasiadała w Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W 2000 r. (połowa pierwszej kadencji Sejmiku) zastąpiła na fotelu przewodniczącego Grzegorza Gruszka. Kierowała także pracami Sejmiku drugiej kadencji, w latach 2002-2006.

Zmarła 6 grudnia 2017 r. w Bydgoszczy.  

 

Krzysztof Sikora – przewodniczący Sejmiku trzeciej kadencji, w latach 2006-2010.

Urodził się 4 lutego 1954 roku w Mołożowie na Zamojszczyźnie. Absolwent studium rekreacji i turystyki na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie oraz fizyki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W latach 1999-2012 był kanclerzem Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. W 2006 roku, z listy Platformy Obywatelskiej, został wybrany radnym wojewódzkim. Przewodniczący Sejmiku trzeciej kadencji.

Prezydent Sejmiku Gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz konsul honorowym Ukrainy. W 2017 został wiceprezesem zarządu Stowarzyszenia Radnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Dorota Jakuta – przewodnicząca Sejmiku czwartej kadencji, w latach 2010-2014.

Urodziła się 16 stycznia 1958 roku w miejscowości Tuchomie na Kaszubach.

Ukończyła ekonomię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracowała m.in. jako wiceprezes Administracji Domów Miejskich w Bydgoszczy, była dyrektorem wydziału w urzędzie wojewódzkim oraz dyrektorem gabinetu ministra środowiska. W 2012 roku została prezesem Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie.

W latach 1994–2002 (z ramienia Akcji Wyborczej Solidarność), a od 2006 roku ponownie (tym razem jako reprezentant Platformy Obywatelskiej) zasiadała w Radzie Miasta Bydgoszczy. W latach 2006-2010 kierowała jej pracą.

Przez dwie kadencje (lata 2010-2018) była radną Sejmiku, a przez cztery lata (2010-2014) stała na jego czele.

 

Ryszard Bober – przewodniczący Sejmiku piątej i szóstej kadencji (2014 do dziś)

Urodził się 1 czerwca 1956 roku w Jabłonowie Pomorskim. Absolwent Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, prowadzi gospodarstwo rolne we wsi Jabłonowo-Zamek.

Członek Polskiego Stronnictwa Ludowego, z ramienia którego do 1994 roku zasiadał, w jako radny, w samorządzie Jabłonowa Pomorskiego. Był przewodniczącym rady, a także członkiem zarządu miasta. Zasiadał także w radzie powiatu brodnickiego.

W 2005 roku objął mandat radnego wojewódzkiego, w latach 2005-2006 był  wiceprzewodniczącym Sejmiku drugiej kadencji. Funkcje te (radnego i wiceprzewodniczącego) pełnił także w latach 2006-2014 (trzecia i czwarta kadencja Sejmiku). Od 2014 roku do dziś (piąta i szósta kadencja) kieruje pracami Sejmiku.