Rok Samorządu Województwa

Święty Jan Paweł II patronem Kujawsko-Pomorskiego

Nasze województwa, jest jedynym regionem na świecie, którego patronem jest Papież-Polak.

 

Z inicjatywą ustanowienia wystąpił Sejmik. Radni, w przyjętym 15 lutego 2016 r., stanowisku, zwrócili się w tej sprawie do sześciu biskupów diecezji, które obejmują teren województwa. Projekt zyskał aprobatę w dekretach metropolity gnieźnieńskiego oraz biskupów: bydgoskiego, pelplińskiego, płockiego, toruńskiego i włocławskiego. Jesienią 2016 r., ówczesny ordynariusz toruński biskup Andrzej Suski, wystąpił do Watykanu o ustanowienie patronatu.

 

27 marca 2017 r., w odpowiedzi na papieską decyzję zatwierdzającą patronat, Sejmik, przez aklamację, przyjął specjalne stanowisko.

 

Wcześniej, bo w 2008 roku, Sejmik postanowił, że Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego obchodzone będzie 7 czerwca, na pamiątkę pielgrzymek Ojca Świętego do Włocławka (w 1991 r.) oraz Bydgoszczy i Torunia (1999 r.).

 

Więcej https://kujawsko-pomorskie.pl/wojewodztwo/patron-wojewodztwa