Turystyka

Zmarł Leszek Orylski

 

21 lipca 2015 r. nieoczekiwanie zmarł Leszek Orylski – wieloletni Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej Pilotów Wycieczek powołanej przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Leszek Orylski był pilotem wycieczek i organizatorem turystyki zarówno przyjazdowej jak i wyjazdowej. Czynnie organizował kursy dla pilotów wycieczek, szkoląc przyszłą kadrę polskiej turystyki.
W ostatnich miesiącach podjął się pełnienia funkcji Prezesa Regionalnego Oddziału  PTTK „Szlak Brdy”.  

Składamy najserdeczniejsze wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim.

Wydział Turystyki