Turystyka

XIII Rajd Szlakiem Szwadronu Nadgoplańskiego

XIII Rajd Szlakiem Szwadronu Nadgoplańskiego -relacja

Inowrocławski oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, we współpracy z Gimnazjum im. Kazimierza Górskiego w Rojewie, zorganizował 7 lutego 2015r rajd Szlakiem Szwadronu Nadgoplańskiego. Trasa rokrocznie się zmienia, obejmując nowe miejscowości, w których stacjonowali powstańcy, ale co roku przyciąga duże rzesze młodych adeptów krajoznawstwa. Wędrówka rozpoczęła się  w Inowrocławiu, by stąd udać się do Płonkowa.

 

Historia parafii pod wezwaniem Pierwszych Męczenników Polskich, sięga 1325 roku. Kościół ulegał wielokrotnie dewastacji, był niszczony lub okradany, głównie na skutek działań wojennych. Z kościołem wiąże się tragiczna historia ks. Mariana Skrzypczaka, zamordowanego przez Niemców w pierwszych miesiącach II wojny światowej. By zatrzeć ślady polskości Niemcy kościół spalili. Dzięki staraniom został odbudowany oraz konsekrowanym w dniu 20 marca 1982 r. przez Józefa Glempa, Prymasa Polski. Na stronie parafii możemy przeczytać legendy o Św. Oswaldzie oraz upiorze pałacowym z Kaczkowa. Zachęcamy do odwiedzenia strony, celem pogłębienia wiedzy: http://parafiaplonkowo.pl/historia_parafii.html. Trasa marszu przebiegała lasami i polami z Płonkowa do Rojewa. W okresie Powstania Wielkopolskiego w obu miejscowościach stacjonowało po około 30 powstańców. Tędy przebiegała linia frontu, która wynosiło około 5 km, a zadaniem kawalerii było objeżdżanie terenu dwa razy dziennie oraz w razie potrzeby odpieranie ataku lub alarmowanie placówki w Rojewie o nadciągających siłach wroga. Pod Płonkowem doszło do krwawej bitwy, wygranej przez powstańców. W czasie naszego marszu na trasie dla uczestników przeprowadzona została gra terenowa nawiązująca do Powstania Wielkopolskiego. Rojewo w czasie powstania stanowiło punkt alarmowy, a także kwaterunkowy. W pobliżu przecięcia dróg stał wiatrak, który wykorzystywano jako punkt obserwacyjny. Służba na tym odcinku była bardzo wymagająca, wiązała się z ryzykiem śmierci, ale też zdarzały się sytuacje, w których obie strony (polska i niemiecka) starały się porozumieć, co nie udawało się. Marsz zakończył się w Rojewie, w gościnnych progach Gimnazjum im. Kazimierza Górskiego. Szkoła ma wieloletnie tradycje w upamiętnianiu bohaterskich postaw przodków. Już przy wejściu wita tablica informacyjna o Żołnierzach Wyklętych, a na piętrze makieta z pracami, które wzięły udział w konkursie plastycznym dotyczącym Powstania Wielkopolskiego. Dzięki pomocy pań z Rojewa wszyscy uczestnicy rajdu zjedli pyszną grochówkę, po czym zostały ogłoszone wyniki konkursu gry terenowej oraz konkursu plastycznego.

 

W kategorii dla klas podstawowych przyznano nagrody:

 

1 miejsce – Martyna Wojdylak ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Inowrocławiu

2 miejsce – Patrycja Kruszka ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Inowrocławiu

3 miejsce – Adrian Jaworski ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Inowrocławiu.

 

W kategorii dla gimnazjum przyznano nagrody:

 

1 miejsce – Patryk Kubiak z Gimnazjum nr 1 w Inowrocławiu

2 miejsce – Nadia Burdacka z Gimnazjum w Złotnikach Kujawskich

3 miejsce – Agata Dziuba z Gimnazjum w Rojewie.

 

W grze terenowej najlepszymi okazali się :

 

1. Dawid Babral z Gimnazjum w Złotnikach Kujawskich

2. Martin Rusak ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Inowrocławiu.

3. Weronika Jaszkim ze Szkoły Podstawowej w Rojewie

4. Amelia Nowak ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Inowrocławiu.

 

W rajdzie wzięło udział łącznie 155 osób, a wśród nich uczniowie z następujących szkół: Szkoły Podstawowej nr 4, Szkoły Podstawowej nr 11, Zespołu Szkół Integracyjnych, Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2, Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z Rojewa, Gimnazjum ze Złotnik Kujawskich oraz grupa turystów indywidualnych.

 

Organizatorzy dziękują opiekunom i nauczycielom, którzy pomogli w organizowanych imprezach. Nagrody i dyplomy za udział w konkursach najlepszym wręczali: Rafał Żurowski – Wójt Gminy Rojewo, Dariusz Witkowski – Przewodniczący Rady Gminy, Ewa Lewandowska – Dyrektor Gimnazjum, Lech Murawski – Prezes Koła nr.7 ZŻWP przy 56. Bazie Lotniczej w Inowrocławiu, Iwona Przybyła – współorganizatorka rajdu oraz członkini inowrocławskiego koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, Andrzej Dargacz – prezes oddziału PTTK. Ponadto na zakończenie rajdu ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Inowrocławiu odebrała od przedstawiciela koła nr 7 ZŻWP przy 56. Bazie Lotniczej puchar dla najliczniejszej grupy turystycznej uczestniczącej w rajdzie.

 

 

źródło:

Iwona Przybyła

Andrzej Dargacz

Oddział PTTK W Inowrocławiu