Turystyka

„Wędrówki rodzinne z PTTK”- zapowiedź

W dniu 27 grudnia br. Oddział Miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. Mariana Sydowa  w Toruniu zaprasza mieszkańców miasta do udziału w przedostatniej wycieczce krajoznawczo-pieszej w ramach popularnego cyklu „Wędrówki rodzinne z PTTK”.

Spotkanie uczestników odbędzie się o godz. 8.30 na pętli MZK linii 27 (Wrzosy, ul. Pawia), skąd nastąpi wyjście na trasę pieszą. Trasa wiodła będzie przez tereny leśne, Barbarkę i Stawy Przysieckie do Motoareny. Wycieczkę o długości około 10 km, poprowadzi przodownik turystyki pieszej Rajmund Czechowski.

W dniu  31 grudnia br. Oddział Miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego im. Mariana Sydowa w Toruniu zaprasza mieszkańców miasta do udziału w ostatniej wycieczce krajoznawczo – pieszej w ramach cyklu „Wędrówki rodzinne z PTTK”. Spotkanie uczestników odbędzie się o godz. 8.30 przy przystanku MZK na ul. Daszyńskiego (kierunek Rubinkowo), skąd nastąpi wyjście na trasę pieszą. Trasa wędrówki będzie wiodła do leśniczówki Bielawy, w której nastąpi podsumowanie całego cyklu „Wędrówek rodzinnych z PTTK” za 2014 rok. Przewidziano wyróżnienia dla najaktywniejszych turystów. Wycieczkę poprowadzi przodownik turystyki pieszej Rajmund Czechowski.

źródło:
Oddział Miejski PTTK w Toruniu