Turystyka

Hubert Gonera, landbrand, IV. Regionalne Forum Turystyki
Hubert Gonera, landbrand, IV. Regionalne Forum Turystyki

Warsztat kreatywny

Już jutro, 31 marca, w Przystani Bydgoszcz branża turystyczna regionu spotyka się aby rozpocząć pracę  nad Strategią Rozwoju i Promocji Produktów Turystycznych woj. Kujawsko-Pomorskiego.

 

Podczas warsztatów rozpoczynających pracę nad Strategią Rozwoju i Promocji Produktów Turystycznych woj. Kujawsko-Pomorskiego zostanie przeprowadzone rozpoznanie i ocena oferty produktowej regionu oraz określone wstępne możliwości ich wsparcia w drodze do odbiorcy docelowego – mieszkańców regionu i turystów. Całość prac ma być oparta przede wszystkim na odkryciu potrzeb branży turystycznej i samorządów, i zaangażowaniu ich do współpracy.

 

Podstawowym kryterium doboru narzędzi do prac zarówno podczas warsztatu jak i w trakcie opracowywania strategii jest użyteczność w procesie wprowadzenie na rynek, marketingu i komercjalizacji oferty czasu wolnego regionu. Dokument ma przynieść realną zmianę w sile obecności produktów turystycznych regionu na rynku, a w ślad za tym częstością ich wyboru przez mieszkańców i turystów. Pociągnie to za sobą zmianę wizerunku regionu w percepcji Polaków.

 

W ramach warsztatu uczestnicy zostaną poproszeni o określenie czym dla nich ma być Strategia. Pozwoli to wyznaczyć optymalne metody pracy nad dokumentem i zogniskować je na najbardziej pożądanych przez samorząd i branżę efektach.

 

Następnie przepracowane zostaną poszczególne produkty turystyczne regionu posługując się rynkowym rozumieniem ich charakteru. Uczestnicy odniosą się do pięciu kategorii produktów oceniając ich potrzeby rozwojowe i możliwości komercjalizacyjne. Dyskusję rozpoczniemy od Konstelacji Dobrych Miejsc, czyli produktów obszarowych, które będą działały pod siedmioma markami subregionalnymi Pałuk, Kujaw, Borów Tucholskich, Doliny Dolnej Wisły, Pojezierza Brodnickiego oraz aglomeracji Bydgoskiej i Toruńskiej. Kolejnym omawiamy zbiorem będą produkty typu szlak reprezentowane przez główne liniowe oferty regionu takie jak: Szlak Piastowski, Szlak Św. Jakuba i Szlak Kopernikowski. W kolejnym kroku ocenimy potencjał głównych wydarzeń cyklicznych, istniejących pakietów turystycznych oraz produktów punktowych o znacznym potencjale generowania ruchu turystycznego. Te ostatnie zebrane zostaną w kategorie możliwych przeżyć turystycznych takie jak: astroturystyka, MICE, turystyka wiejska, turystyka wodna, turystyka rowerowa, turystyka archeologiczna, turystyka postindustrialna, gotyk ceglany i inne.

 

Warsztat na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej  przeprowadzi landbrand.