Turystyka

Ogłoszenie Konkursu nr 11/2022

Uchwałą Nr 50/2095/21z dnia 22 grudnia 2021 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert nr 11/2022 na wykonywanie zadań pu­blicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2022 roku zakresie turystyki i krajoznawstwa pod nazwą: „Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa”

 

Szczegóły konkursu znajdują się w Regulaminie.

Informacji udziela:

Pan Marek Wiśniewski

tel. 56 62 18 453

e-mail: m.wisniewski@kujawsko-pomorskie.pl