Sport i Turystyka

Katedra w Santiago de Compostela, źródło: Europejska Federacja Dróg Św. Jakuba
Katedra w Santiago de Compostela, źródło: Europejska Federacja Dróg Św. Jakuba

Walne Zebranie Europejskiej Federacji Dróg Św. Jakuba

W dniach 4 – 5 lipca w Santiago de Compostela odbywa się Walne Zebranie Europejskiej Federacji Dróg Św Jakuba.

 

Wydarzenie to gromadzi członków międzynarodowych stowarzyszeń i podmiotów związanych z Drogą św. Jakuba, które są częścią Federacji i będzie kluczową okazją do dyskusji i podjęcia ważnych decyzji dla przyszłego zarządzania oraz funkcjonowania organizacji.

 

Oprócz zatwierdzenia rocznego raportu z działań, raportu finansowego czy „Strategii na lata 2025-2028” oraz przyjęcia nowych członków, Walne Zgromadzenie obejmie także wybory struktur zarządzania Federacją. Dyskusja na ten temat ma kluczowe znaczenie dla ciągłości działań na rzecz zachowania dziedzictwa i promocji Camino de Santiago w całej Europie.

 

Podczas Walnego zgromadzenia, członkowie Federacji poinformowani zostaną o odnowieniu certyfikacji „Szlaków Kulturowych Rady Europy”. Osiągnięcie to jest wynikiem rygorystycznego
procesu, który trwał od czerwca 2023 r. Odnowienie tej klasyfikacji podkreśla kulturowe i historyczne znaczenie Drogi św. Jakuba, która była pierwszym Europejskim Szlakiem Kulturowym certyfikowanym przez Radę Europy w 1987 r., i potwierdza ciągłe zaangażowanie Federacji Europejskiej w jej ochronę i promocję.

 

Znaczącym momentem zgromadzenia będzie podpisanie umowy o współpracy z niedawno utworzoną Federacją „Camino Europa Compostela”. Umowa ta nie tylko formalizuje współpracę między obydwoma podmiotami, ale także ustanawia ramy wspólnej pracy w zakresie ochrony, zarządzania i promocji szlaków pielgrzymkowych do Santiago w Europie. Współpraca obejmie wspólne projekty badania, ochrony i rozpowszechniania szlaków, wsparcie jakobejskiej gościnności oraz obronę dziedzictwa kulturowego i naturalnego związanego ze szlakiem. Porozumienie to stanowi ważny krok w kierunku bardziej zintegrowanego i skoordynowanego zarządzania drogami do Santiago, zapewniając ich trwałość i dostępność dla przyszłych pokoleń.

 

Europejska Federacja Dróg Św. Jakuba założona została 25 maja 2011 r. w Le Puy we Francji, Europejska Federacja Szlaków Pielgrzymkowych do Santiago składa się z przedstawicieli  administracji publicznej i stowarzyszeń z terytoriów europejskich, które są częścią dróg do Santiago de Compostela. Misją Federacji jest ochrona, zarządzanie i promowanie tego historycznego szlaku i jego dziedzictwa kulturowego, zapewniając jego znaczenie i dostępność dla przyszłych pokoleń. Członkostwo Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Federacji rozpoczęło się w 2017 r.