Turystyka

Szkolimy się w sieciowaniu produktu turystycznego

3 lipca br. w Inowrocławiu odbędzie się szkolenie pn. „Sieciowanie produktu turystycznego dla jednostek samorządu terytorialnego i organizacji samorządowych”.

 

Głównym celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu działania i współpracy w ramach sieciowego produktu turystycznego oraz marketingu terytorialnego. Celem warsztatów będzie wypracowanie rozwiązań i kierunków działań organizacyjnych dla potencjalnego produktu turystycznego opartego na zasobach kulturowych wybranego terytorium.

 

Parki historyczne, omawiane w projekcie HICAPS (http://www.interreg central.eu/Content.Node/HICAPS.html) będą elementem budowania produktu turystycznego w województwie. Zebrane informacje i opinie zostaną wykorzystane m.in. przy opracowaniu transnarodowej strategii waloryzacji parków historycznych.

 

szkolenie jest współfinansowane z projektu HICAPS – Historical Castle Parks (Program Interreg Europa Środkowa)

 

opracował:

Departament Sportu i Turystyki

Wydział Turystyki