Turystyka

posiedzenie Rady Programowej ds. rozwoju Szlaku św. Jakuba
posiedzenie Rady Programowej ds. rozwoju Szlaku św. Jakuba

Kolejne posiedzenie Rady Programowej ds. rozwoju Szlaku św. Jakuba

4 czerwca br. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Programowej ds. rozwoju Szlaku św. Jakuba z gościem specjalnym ks. Biskupem Wiesławem Śmiglem.

 

Na posiedzeniu została zaprezentowana działalność Rady i stowarzyszeń promujących kujawsko-pomorską część  Szlaku św. Jakuba.

 

Rada ds. rozwoju Szlaku św. Jakuba działa na mocy Zarządzenia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego od 2013 r. Celem działalności Rady jest: budowanie tożsamości regionu wokół Szlaku św. Jakuba, stworzenie nowej oferty dla mieszkańców i gości odwiedzających Kujawy i Pomorze oraz podjęcie działań na rzecz promocji Szlaku w kraju i zagranicą.

 

W skład Rady wchodzą:
1)    ks.  dr hab.  Piotr Roszak – przedstawiciel Wydziału Teologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu;
2)    Beata Sawińska – przedstawiciel Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
3)    Henryk Miłoszewski –  Prezes Miejskiego Oddziału PTTK w Toruniu;
4)    Maria Pałucka  – przedstawiciel Prezydenta Miasta Torunia;   
5)    Zdzisława Marciniak – przedstawiciel Burmistrza Miasta Brodnicy;
6)    Bogdan Lipiński  – przedstawiciel Burmistrza Miasta Kruszwicy;
7)    Adam Czaplicki  – przedstawiciel Burmistrza Miasta Strzelna;
8)    Szymon Wiśniewski – Członek Zarządu Golubsko-Dobrzyńskiej Organizacji Turystycznej;
9)    Jerzy Cieszyński – Wójt Gminy Ciechocin.

Przecinający całą Europę Szlak Świętego Jakuba prowadzi do grobu apostoła znajdującego się w Santiago de Compostela. Fragment Camino Polaco przebiega przez województwo kujawsko-pomorskie.

 

opracował:

Wydział Turystyki

Departament Sportu i Turystyki

 

posiedzenie Rady Programowej ds. rozwoju Szlaku św. Jakubaposiedzenie Rady Programowej ds. rozwoju Szlaku św. Jakubaposiedzenie Rady Programowej ds. rozwoju Szlaku św. Jakubaposiedzenie Rady Programowej ds. rozwoju Szlaku św. Jakuba