Turystyka

Propozycje Oddziału Miejskiego PTTK w Toruniu na sobotę – 13 czerwca

W dniu 13 czerwca br. (sobota) Oddział Miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno–Krajoznawczego im. Mariana Sydowa w Toruniu zaprasza mieszkańców miasta do udziału w kolejnej wycieczce krajoznawczo – pieszej w ramach popularnego cyklu „Wędrówki rodzinne z PTTK”. Uczestnicy spotkają się o godz. 7.45 na placu Teatralnym, skąd o godz. 7.56 odjadą autobusem MZK linii nr 35 do Krobi. Trasa przejścia będzie prowadziła z Krobi, przez Młyniec, wzdłuż Strugi Rychnowskiej, przez osady młyńskie: Papiernię, Struś i Krupkę do Gronowa. Jej długość wyniesie 17km, a poprowadzi ją przodownik turystyki pieszej Rajmund Czechowski.

Również w sobotę Oddział Miejski PTTK zaprasza dzieci i młodzież szkolną do udziału w wycieczce z cyklu „Z przyrodą za pan brat”. Zbiórka młodych turystów – godz. 9.00 przed Muzeum Etnograficznym, skąd nastąpi przejście piesze szlakiem pomników przyrody przy ulicach: Uniwersyteckiej, Grudziądzkiej, B. Głowackiego, Podgórnej, Kościuszki oraz Łąkowej. Rajd zakończy się w Szkole Podstawowej nr 24 przy ul. Ogrodowej z podsumowaniem konkursów „Moje wspomnienia z rajdów” i „ Bohaterowie toruńskich ulic”.
Wycieczkę o długości około 4 km poprowadzi przodownik turystyki pieszej i instruktor ochrony przyrody Teresa Karasiewicz.


źródło:
Oddział Miejski PTTK w Toruniu