Turystyka

""

Ogłoszono konkurs ofert w zakresie turystyki na 2024 r.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert w zakresie turystyki na 2024 r. Zapraszamy uprawnione podmioty do składania wniosków za pomocą systemu WITKAC. Termin naboru zakończy się z dniem 15 stycznia 2024 r.

Ze szczegółami dotyczącymi otwartych konkursów ofert można zapoznać się na stronie dedykowanej organizacjom pozarządowym: https://ngo.kujawsko-pomorskie.pl/

Załącznik do pobrania: Regulamin 11/2024