Turystyka

Oznakowanie Camino Polaco
Oznakowanie Camino Polaco

Kujawsko-Pomorskie na drodze do Santiago de Compostela

W związku z działaniami podjętymi przez Radę do spraw Rozwoju Szlaku Św. Jakuba w Województwie Kujawsko-Pomorskim, która rozpoczęła swoją działalność w 2013 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego postanowił przyjąć uchwałę o przystąpieniu województwa kujawsko-pomorskiego do Europejskiej Federacji Dróg Św. Jakuba z Composteli.

 

Celem Federacji jest „zjednoczenie wszystkich społeczności kontynentu europejskiego, przez których obszar wiedzie Szlak św. Jakuba w celu wspólnej promocji kulturalnej i turystycznej Szlaku, w oparciu o dziedzictwo będące ich wspólnym dobrem od wieków”. Europejska Federacja Dróg Św. Jakuba z Composteli została zawiązana jako stowarzyszenie w 2011 r. przez Hiszpanię, Francję i Portugalię. W późniejszym czasie dołączyły się jeszcze samorządy we Francji przez podmioty samorządowe reprezentujące trzy państwa: reprezentujące Camino w Belgii i Włoszech. Uczestnictwo w Federacji zwiększa szansę na ubieganie się o dotacje z programów Unii Europejskiej i Rady Europy jak również daje możliwość nawiązania wielu cennych kontaktów międzynarodowych.

 

Camino de Santiago to ponad 1200-letni szlak pielgrzymkowy, prowadzący do grobu św. Jakuba Starszego Apostoła w Santiago de Compostela w Hiszpanii. Szlak stał się „najdłuższą ulicą Europy”, łączącą kulturowo stary kontynent, budując jej tożsamość i przyczyniając się do wymiany idei, stylów architektury, sposobu myślenia. Dlatego Goethe mówił, że „Europa powstała, idąc do Santiago…”. Camino to jednocześnie niezwykle popularny w ostatnich latach szlak pielgrzymkowy, na którym spotykają się ludzie różnych kultur i tradycji, poszukujący na nim „tego, co dalej i wyżej”, wędrując wewnątrz siebie i znajdując na nim niespożyte źródła energii. Tu zapewne kryje się klucz do wzrastającej popularności szlaku wśród Polaków, którzy systematycznie zwiększają swoją obecność na Szlaku. Rocznie pieszo pokonuje przynajmniej ostatnie 100 km, wedle liczby oficjalnie podawanej przez Biuro Pielgrzyma na podstawie tzw. ‘compostelek, prawie 250 tys. osób, a do tego trzeba doliczyć pokonujących w danym roku jedynie pewne etapy Drogi oraz przyjeżdzających autokarami do Santiago.

 

Województwo kujawsko-pomorskie wraz z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika są liderami inicjatyw związanych z promocją Szlaku Camino de Santiago w Polsce, gdzie istnieje blisko 5 000 km dróg oznaczonych charakterystyczną muszlą. Uniwersytet Mikołaja Kopernika posiada jedyną na skalę polską instytucję naukowo-badawczą, zorganizowaną w formie „katedry”, która we współpracy z samorządami, stowarzyszeniami i bractwami dokumentuje historię i współczesność Camino de Santiago w Polsce i na świecie.