Sport

Stypendia sportowe

Przypominamy, że termin składania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych na rok 2016 upływa z dniem 10 grudnia 2015 r.

 

Zgodnie z zapisami zawartymi w załączniku nr 1 do uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XLIII/715/13 z dnia 18 listopada 2013 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego może przyznać stypendia sportowe w kategoriach młodzieżowych osobom fizycznym reprezentującym kluby i stowarzyszenia sportowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego, osiągającym wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach objętych programem igrzysk olimpijskich lub systemem sportu młodzieżowego, którzy spełniają co najmniej jedno z następujących kryteriów:
 

  1. zdobyli medal Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy lub Igrzysk Olimpijskich,
  2. zdobyli złoty medal na Mistrzostwach Polski Seniorów, Młodzieżowych Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Polski Juniorów.
  3. zdobyli złoty medal indywidualnie albo złotych medal w zespołowych grach sportowych podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży,
  4. byli medalistami Igrzysk Paraolimpijskich, Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy lub zdobyli złoty medal na Mistrzostwach Polski w sportach osób niepełnosprawnych.
Uwagi

  • we wnioskach należy uwzględniać jedynie osiągnięcia zawodników wyszczególnione w w/w załączniku do uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XLIII/715/13 z dnia 18 listopada 2013 r. Inne nie będą uwzględniane przy ocenie wniosku,
  • wnioski które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Pod uwagę będzie brany data stempla pocztowego lub dzień złożenia wniosku wniosku do Biura Podawczego Urzędu Marszałkowskiego.
  • wnioski należy składać wyłącznie w Biurze Podawczo-Kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego, mieszczącym się na parterze Urzędu Marszałkowskiego lub przesłać pocztą na adres: Departament Promocji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego, ul. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.