Sport

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 23/2016

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
uchwałą nr 13/392/164/80/13
ogłosił otwarty konkurs ofert nr 23/2016
na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu   Województwa  
w 2016 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą:

UPOWSZECHNIANIE I ROZWÓJ  KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Rodzaje zadań objętych konkursem:

  1. Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików w ramach programu ministerialnego „Preselekcja młodzieży do sportu”.
  2. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w klubach i stowarzyszeniach sportowych.

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Generatora ofert dostępnego na stronie www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl (w zakładce „Generator ofert”).
Termin składania ofert upływa z dniem 27 kwietnia 2016 roku do godziny 15.30.
O zachowaniu terminu decyduje łącznie: data oraz godzina złożenia oferty w Generatorze ofert oraz data dostarczenia oferty do Urzędu Marszałkowskiego lub data stempla pocztowego (najpóźniej w dniu 27 kwietnia 2016 r.).

Informacji udziela Departament Sportu i Turystyki:

  • Anna Paduszek-Knasiak     –   tel. kom. 883 359 310
  • Michał Rutkowski             –   tel. kom. 883 353 688

Do pobrania: