Sport

Lokalny Animator Sportu

W związku z ogłoszeniem przez Ministerstwo Sportu i Turystyki konkursu na obsługę programu Lokalny Animator Sportu, który będzie kontynuacją realizowanego w latach poprzednich programu Animator – Moje Boisko Orlik 2012 informujemy, że Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej w najbliższych dniach zamierza wystąpić z wnioskiem o powierzenie jej realizacji tego projektu.

 

W oczekiwaniu na rozstrzygnięcie konkursu czynione są przygotowania do obsługi wniosków od osób zainteresowanych objęciem funkcji Lokalnego Animatora Sportu.

 

Zainteresowanych prosimy o śledzenie strony www.frkf.pl , na której na bieżąco zamieszczane będą informacje na temat przebiegu konkursu oraz warunków i terminów składania wniosków od osób aplikujących na funkcje Lokalnego Animatora Sportu w roku 2016.