Sport

Nabór ofert do projektu pn. „KUJAWY POMORZE TEAM”

W nawiązaniu do Stanowiska Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 kwietnia 2023 roku w sprawie ustanowienia priorytetowych dyscyplin sportu w województwie kujawsko-pomorskim i na tej podstawie rozpoczynając projekt pn. „KUJAWY POMORZE TEAM”, Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza nabór ofert dotyczących promocji Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez kolarstwo, wioślarstwo, kajakarstwo oraz lekką atletykę.

 

Do składania ofert zaproszone są okręgowe związki sportowe oraz kluby i stowarzyszenia sportowe, które reprezentują Województwo Kujawsko-Pomorskie w ww. dyscyplinach sportowych.

 

Szczegółowe wymogi oferty znajdują się w Regulaminie naboru.

 

 

Oferty wyłącznie w formie elektronicznej należy przesłać na adres: st.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl do 31 lipca 2023 r.

 

Osobą do kontaktu jest:

Artur Cyrankowski, tel. 664-77-55-58, a.cyrankowski@kujawsko-pomorskie.pl