Konkursy

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert nr 22/2022

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 5/173/22 z dnia 9 lutego 2022 roku rozstrzygnął otwarty konkurs ofert nr 22/2022 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2022 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu.

 

Uchwała

Uzasadnienie

Lista podmiotów, które otrzymały dotację na realizację zadań

 

Informacji dotyczących korekt i umów dotacyjnych oraz kwestii merytorycznych udziela: Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Pan Michał Rutkowski– tel. 883 353 688