Konkursy

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert nr 20/2022

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO uchwałą Nr 8/271/22 z dnia 1 marca 2022 roku rozstrzygnął otwarty konkurs ofert nr 20/2022 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2022 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Lista podmiotów, które otrzymały dotację na realizację zadań znajduje się w załączniku poniżej.

 

Informacji dotyczących korekt i umów dotacyjnych oraz kwestii merytorycznych udziela: Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Pan Michał Rutkowski– tel. 883 353 688