Konkursy

Rozstrzygnięcie Otwartego konkursu ofert nr 20/2023 „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu”

Uchwałą Nr 5/134/23 z dnia 1 lutego 2023 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego  dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 20/2023 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2023 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pn. „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu”