Konkursy

Rozstrzygnięcie Otwartego konkursu ofert nr 19/2023 „Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzika i juniora młodszego”

Uchwałą Nr 5/133/23 z dnia 1 lutego 2023 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego  dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 19/2023 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2023 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pn. „Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzika i juniora młodszego”

 

 

Wszelkich informacji udziela

Pan Michał Rutkowski

tel. 883 353 688