Konkursy

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 2/2023 pn. „Organizacja imprez sportowych”

uchwałą Nr 11/404/23 z dnia 15 marca 2023 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego  dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 2/2023 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2023 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pn. „Organizacja imprez sportowych”

 

Wszelkich informacji udziela

Pan Michał Rutkowski

tel. 883 353 688