Konkursy

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 22/2023 pn. „Realizacja programu powszechnej nauki pływania „Umiem Pływać” w województwie kujawsko-pomorskim”

uchwałą Nr 12/457/23 z dnia 22 marca 2023 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego  ogłasza otwarty konkurs ofert nr 22/2023 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2023 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pn. Realizacja programu powszechnej nauki pływania Umiem Pływać  w województwie kujawsko-pomorskim

Szczegóły Konkursu:

Wszelkich informacji udziela

Pani Agnieszka Huzakowska-Borek

tel. 56 62 12 528

e-mail: a.huzakowska@kujawsko-pomorskie.pl