Konkursy

Rozstrzygnięcie konkursu nr 23/2022 pn. „Upowszechnianie sportu wśród dzieci w zakresie nauki jazdy na łyżwach w województwie kujawsko-pomorskim”

Uchwałą Nr 9/275/22 z dnia 9 marca 2022 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 23/2022 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2022 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pn.  „Upowszechnianie sportu wśród dzieci w zakresie nauki jazdy na łyżwach w województwie kujawsko-pomorskim”

 

 

Informacji udziela:

Departament Sportu i Turystyki

Agnieszka Huzakowska-Borek

Tel . 56-62-12-528