Konkursy

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert pn. „Realizacja programu powszechnej nauki pływania „Umiem Pływać” w województwie kujawsko-pomorskim”

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 12/448/22 z dnia 30 marca 2022 r. ogłosił  otwarty konkurs ofert nr 25/2022 na wykonywanie zadań   publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2022 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pn. „Realizacja programu powszechnej nauki pływania Umiem Pływać w województwie kujawsko-pomorskim”

 

 

Wszelkich informacji udziela

Pani  Agnieszka Huzakowska-Borek

tel. 56 62 12 528

e-mail: a.huzakowska@kujawsko-pomorskie.pl