Konkursy

Rozstrzygnięcie konkursu nr 22/2023 „Realizacja programu powszechnej nauki pływania Umiem Pływać w województwie kujawsko-pomorskim”

Uchwałą Nr 17/744/23 z dnia 26 kwietnia 2023 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego  dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 22/2023 na wykonywanie zadań  publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2023 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pn. „Realizacja programu powszechnej nauki pływania Umiem Pływać w województwie kujawsko-pomorskim”

Wszelkich informacji udziela

Pani  Agnieszka Huzakowska-Borek
tel. 56 62 12 528
e-mail: a.huzakowska@kujawsko-pomorskie.pl