Konkursy

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 25/2023 – Organizacja wydarzeń sportowych

Uchwałą Nr 16/671/23 z dnia 17 kwietnia 2023 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego  ogłasza otwarty konkurs ofert nr 25/2023 na wykonywanie zadań   publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2023 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pn.  „Organizacja wydarzeń sportowych”

Szczegóły konkursu znajdują się w Regulaminie

 

Wszelkich informacji udziela:

Pan Michał Rutkowski
tel. 883 353 688
e-mail: m.rutkowski@kujawsko-pomorskie.pl