Sport i Turystyka

Otwarty konkurs ofert nr 2/2016

 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
Uchwałą nr 51/1855/15

Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2015 r.

ogłosił otwarty konkurs ofert nr 2/2016
na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa  
w 2016 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą:

UPOWSZECHNIANIE I ROZWÓJ  KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

 

Rodzaje zadań objętych konkursem:

 1. Organizacja na terenie Województwa, w ramach zadań z zakresu kultury fizycznej

            i sportu, imprez sportowych przez organizacje pozarządowe o zasięgu:

 • międzynarodowym, z udziałem minimum 3 reprezentacji zagranicznych, których

            budżet wynosi co najmniej 20 000,00 zł;

 • ogólnopolskim, których budżet wynosi co najmniej 10 000,00 zł;
 • wojewódzkim, mających istotne znaczenie dla rozwoju sportu i kultury fizycznej regionu oraz jego promocji;
 • wojewódzkim dla młodzieży szkolnej – Szkoły Podstawowe, Gimnazjada i Licealiada;
 • lokalnym dla mieszkańców regionu, popularyzujących aktywność ruchową i rozwój masowej kultury fizycznej.

 

 1. Organizacja Mistrzostw Województwa w różnych dyscyplinach sportowych i kategoriach wiekowych.
 2. Udział reprezentacji Województwa w finałach XXII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych, halowych,
  letnich i biegach przełajowych.
 3. Promocja kultury fizycznej i sportu w województwie kujawsko-pomorskim poprzez realizację opracowań i wydawnictw

niekomercyjnych propagujących poszczególne dyscypliny sportowe oraz osiągnięcia reprezentantów regionu na arenach krajowych

            i światowych.

 

Termin składania ofert upływa z dniem 14 stycznia 2016 roku.

O zachowaniu terminu decyduje data dostarczenia oferty do Urzędu Marszałkowskiego lub data stempla pocztowego.

Informacji udziela Departament Turystyki i Sportu:

 • Michał Rutkowski     –   tel. kom. 883 353 688

Do pobrania:

Formularze oraz informacje praktyczne znajdują się na stronie organizacji pozarządowych: http://www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl    –   otwarte konkursy ofert 2 – 2016.